Sản phẩm

Bếp cổ điển-BEP 16

Tủ bếp chất liệu HDF/MDF chống ẩm sơn màu, lề giảm chấn, ray giảm chấn. Có thể chỉnh sửa theo phụ kiện bếp và theo hiện trạng nhà