Sản phẩm

Bếp tân cổ điển-BEP 6

Tủ bếp chất liệu gỗ tự nhiên sơn trắng, lề giảm chấn, ray giảm chấn. Có thể chỉnh sửa theo phụ kiện bếp và theo hiện trạng nhà