Sản phẩm

Bếp hiện đại-BEP 9

Tủ bếp chất liệu HDF Melamine/HDF Acrylic, lề giảm chấn, ray giảm chấn. Có thể chỉnh sửa theo phụ kiện bếp và theo hiện trạng nhà