Sản phẩm

Bếp tân cổ điển-BEP1

Tủ bếp tân cổ điển, màu trắng. Được sản xuất bằng gỗ tự nhiên sơn trắng 2k, lề giảm chấn, ray bi 3 tầng. Có thể chỉnh sủa phù hợp với phụ kiện tiện ích và theo mặt bằng hiện trạng