Sản phẩm

Căn hộ chị Minh-60m2-VDT

Căn hộ chị Minh-60m2-VĐT

Vật liệu nội thất: MDF, gỗ tự nhiên, lề giảm chấn, ray giảm chấn

Style: vintage